Hvordan få luft ut av et hydraulisk system

January 22

Hvordan få luft ut av et hydraulisk system


Luft bevirker at trykket i et hydraulisk system for å slippe. Dette fører til en rekke problemer, avhengig av den type hydraulisk system. Når luften går inn i en bil bremsesystem, må du bruke mer press på bremsepedalen for å stoppe bilen. I motsetning til dette, vil en hydraulisk jekk ikke løftes noe vekt når luft fortrenger fluid i den hydrauliske sylinderen. Lufting av systemet fjerner luft fra systemet og gjør at systemet skal fungere ordentlig.

Bruksanvisning

1 Fylle fluidreservoaret til full linje med hydraulisk fluid. Fjern påfyllingsskruen hvis du fjerner luft fra en hydraulisk jekk for å legge til væske direkte til den hydrauliske sylinderen.

2 Trykksette hydraulikksystemet ved å utvide den hydrauliske sylinderen. For eksempel, trykk og hold bremsepedalen på en bil hvis du fjerner luft fra et bremsesystem.

3 Åpne lufteventilen i nærheten av hydraulisk sylinder med en skiftenøkkel. Steng lufteventilen når ingen luft strømmer fra ventilen. Gjenta fremgangsmåten tre til fire ganger for å fjerne all luft fra systemet.

4 Fylle det hydrauliske system med hydraulisk fluid etter å fjerne all luft fra systemet. Installer fylle skruen hvis du har fjernet den for å fylle det hydrauliske systemet.

5 Teste systemet for å sikre forsvarlig drift. Gjenta lufte prosessen hvis systemet ikke fungerer som den skal.


© 2019 attspiritphone.com | Kontakt oss: webmaster# attspiritphone.com